ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست *** به هوای سر کویش پر و بالی بزنم !

« مرغ باغ ملکوت »

مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی